Bắc Ninh tăng cường quản trị quy hoạch, kiến trúc và trật tự xây dựng d2aelectronics.com

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có văn thời kỳ số 1652/SXD-QH send UBND chung bạo huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công thung bạo quản trị quy hoạch, kiến trúc, an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn thời kỳ nêu rõ, thời hạn qua, công việc độc quản trị Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quyên tâm, lãnh đạo và từng bước đi vào nền nếp. Trác độch nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức của người dân có chuyển biến tích cực; nhiều công trình xây dựng mới, tiến bộ tạo được điểm nhấn, góp phần tạo lập ko gian kiến trúc phong cảnh thành phố của tỉnh.

Tuy nhiên, công tthâm độc quản trị quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực thị trấn còn thiếu thiết kế thị trấn, quy chế quản trị quy hoạch, kiến trúc thị trấn; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng ko phép hoặc sai phép, ko thích hợp với quy hoạch được duyệt; khthâm độc biệt đã có những hộ gia đình, cá nhân tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng nhà trọ cho công nhân ko đảm bảo unique, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Nhằm tăng cường quản trị quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu UBND những độc huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công việc độc tuyên truyền, công knhị, thường thì rộng rãi tới những độc từng lớp Nhân dân, chủ đầu tư biết và tiến hành những độc quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những độc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Nâng cao quality công tvô lương thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án lúc được phê duyệt đạt quality cao, phục vụ tốt công tvô lương quản trị theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh cvô lương quy hoạch xây dựng đã quá hạn, ko còn thích hợp; tăng cường công tvô lương lập, trình phê duyệt cvô lương quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể, thiết kế thị trấn; xây dựng plan triển knhị có hiệu suất cao chương trình trở thành tân tiến thị trấn, chương trình trở thành tân tiến nhà ở phục vụ ý định của địa phương.

Thực hiện nghiêm việc quét ý kiến của người dân, số đông, cơ quan tổ chức có liên quan Khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công knhì chung bạo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, tiến hành và trị giám sát tiến hành. Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý chung bạo hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy, môi trường (khhung bạo lạ là chung bạo công trình nhà ở cho thuê, sale dịch vụ có quy mô từ 7 tầng trở lên tại chung bạo khu vực thành phố và nông thôn).